Zonguldak Yangın Merdiveni Projeleri

Zonguldak yangın merdiveni üretimi, binaların Yangından Korunması Yasası gereği tüm çok katlı yapılarda olması gerekmektedir. İnsan sağlığı ve bina güvenliği açısından bu son derece önemlidir. Yangın yönetmeliği gereği; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı dahil olmak üzere, yangın merdivenleri bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere yapılması zorunludur. Zonguldak Çelik, yapım için size uygun fiyatlar ve tasarımlar sunmaktadır.

Yangın Merdiveni Neden Yaptırılmalı?

Son yıllarda ülkemizde yangın merdiveni eksikliği nedeniyle acı olaylar yaşanmış ve bir çok vatandaşımızı kaybettiğimiz herkesçe bilinen bir gerçektir. İnsanların ya da çocukların toplu olarak ikame ettikleri bütün yapılarda yönetmelik gereği yangın merdiveni olması zorunludur.

Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esasları doğrultusunda merdiven yapılması gerekmektedir. Bu yüzden mutlaka yönetmeliği  inceleyiniz. Sizde can güvenliğiniz için yangın merdiveni konusuna ciddiyetle eğiliniz. Zonguldak yangın merdiveni yapımında öncü firmayız.

Yönetmeliği inceleyiniz.